door Terry Heick

Reflectie-prompts zijn meestal voor studenten, dus reflectie-prompts voor docenten zijn niet iets dat je elke dag ziet.

Het grote idee is eenvoudig genoeg: reflectie leidt tot groei – goed, nauwkeurig, goed ingekaderd en opzettelijke reflectie kan tot groei leiden. Dus deze aanwijzingen.

Net als metacognitieve aanwijzingen leerlingen helpen na te denken over het leerproces, kunnen de volgende aanwijzingen leerkrachten helpen om na te denken over het volledige plaatje van een opvoeder – velen door de lens van hoop en dankbaarheid.

5 manieren om reflectievragen te gebruiken om het welzijn van docenten te bespreken

1. Groepsdiscussie

2. Persoonlijke dagboeken

3. Gesprekken op sociale media

4. Formele of informele professionele ontwikkelingssessies

5. Eenvoudige ‘denktips’ voor de rit naar school of de weg naar huis

Hier zijn 30 reflectie-aanwijzingen die leraren kunnen gebruiken als reflectieve hulpmiddelen voor groei.

Lesgeven vanuit een houding van dankbaarheid: 30 aansporingen tot reflectie

1. Wat zijn volgens jou de beste aspecten van het leraarschap?

2. Wat is een klein genot op de dag waar je naar uitkijkt?

3. Waar ben je tot nu toe het meest trots op in je onderwijscarrière?

4. Welk onderdeel van lesgeven is beter dan je had gedacht?

5. Hoe ben je als persoon gegroeid sinds je leraar bent geworden?

6. Wat is het leukste dat een student of collega ooit voor je heeft gedaan?

7. Wat zijn je sterke punten als docent? Waar ben je het meest dankbaar voor?

8. Deel een citaat over lesgeven of citaat over leren dat heeft je geïnspireerd.

9. Welke nieuwe kennis heeft je geïnspireerd in je lesgeven?

10. Schrijf over een gedenkwaardig moment in de klas. Wat viel het meest op en waarom?

11 Wat was je mindset toen je leraar werd? Wat is het nu? Hoe is het veranderd en waarom?

12. Wat vond u essentieel om het lesgeven zowel duurzaam als plezierig voor u te maken?

13. Als er niets anders is, wat wilt u dan dat uw leerlingen van hun tijd met u meenemen?

14. Hoe ziet uw ondersteuningssysteem eruit (zowel in het schoolgebouw als daarbuiten)?

15. Welke natuurlijke persoonlijkheidskenmerken van jou zijn het nuttigst voor jou als opvoeder?

16. Welke technische hulpmiddelen vindt u het nuttigst? Waarom? Hoe hebben ze veranderd wat je doet?

17. Wat is het krachtigste aspect van een verbonden opvoeder zijn? Waar ben je dankbaar voor?

18. Een ding dat anders is dan een jaar geleden waar ik dankbaar voor ben, is …

19. Wat is in uw inhoudsgebied het belangrijkste dat studenten weten voor de volgende? 40 dagen? 40 maanden? 40 jaar?

20. Wat waardeert u aan uw collega’s? Hoe ondersteun je elkaar?

21. Vertel iemand die je kent hoe dankbaar je bent voor het werk dat ze doen. Hoe ging dat gesprek?

22. Welk advies zou je toekomstige leraren geven? Eerstejaars docenten? Aan jezelf als eerstejaars docent?

23. Wat is het leukste aan lesgeven? Welk ‘deel’ vind je niet leuk dat misschien niet zo slecht is als je het ziet?

24. Welke tradities bestaan ​​er op uw school of in uw plaatselijke gemeenschap waarvoor u het meest dankbaar bent?

25. Wat zijn je dromen voor het onderwijs in de toekomst? Welke rol hoop je in die toekomst te spelen?

26. Welke pedagogische praktijk (of ‘deel’ van het lesgeven) zou je willen loslaten? Dat dient u niet meer of kan beter op een andere manier?

27. Wat is het belangrijkste ‘ding’ dat je ooit als leraar hebt gedaan? Wat maakt het het belangrijkste?

28. Als je de perfecte dag als leraar zou kunnen opkroppen, hoe zou die er dan uitzien?

29. Praten over één ding dat je vroeger als leraar ‘wilde’ dat je nu minder belangrijk vindt?

30. Wat kun je binnen je onderwijs automatiseren? Delegeren? Prioriteiten stellen? De-prioriteren? Heroverwegen? Verbeteren?

Bonus

Noem een boek over lesgeven dat je dankbaar bent om te lezen en hoe het je heeft geïnspireerd om beter te worden in wat je doet.

Praat over een kans als onderwijsprofessional waar je achteraf dankbaar voor bent dat je aan je voorbij bent gegaan.

We kennen allemaal wel iemand die ons inspireert om beter te worden. Deel die persoon en leg uit hoe hij je inspireert en waarom je zo’n sterke band met hem hebt.

Oefen deze week een vriendelijke daad en blog over je ervaringen.

Welzijn van de leraar

By rhfhn