In een nieuw onderzoek (bron: CHLOE 7-rapport 2022) voorspelden chief online officers dat tegen 2025 programma’s en cursussen die leerervaringen op de campus en online leerervaringen combineren, de norm zouden worden voor niet-gegradueerde studenten, afgestudeerde studenten en volwassen studenten. Als gevolg hiervan zullen instellingen een leer-eerst-strategie moeten ontwikkelen, ongeacht de modaliteit, die studenten helpt hun leerdoelen te bereiken. Neem op deze webcast deel aan een paneldiscussie die institutionele en sectorleiders zal betrekken bij de impact van afstandsonderwijs op werving, inschrijving en retentie, samen met implicaties voor het succes van studenten en initiatieven voor toegang en gelijkheid.

By rhfhn