Wat is een KWHLAQ-grafiek? Als een KWL-grafiek, maar beter

Wat is een KWHLAQ-grafiek?

door TeachThought Personeel

Wat is een KWL-grafiek?

Een KWL-diagram is een grafische organisator die studenten helpt bij het plannen en reflecteren op hun leerproces.

K: Wat weet ik al? (Voor het leren)

W: Wat wil of moet ik weten? (Voor het leren)

L: Hoe kan ik leren wat ik wil of moet leren? (Voor het leren)

L: Wat heb ik geleerd? (Na het leren)

Wat is het verschil tussen een KWL-kaart en een KWHL-kaart?

Een KWHL-kaart is een variatie op een KWL-kaart die ‘hoe’ toevoegt aan het leerproces. Op deze manier moeten studenten brainstormen, speculeren of op een andere manier identificeren of plannen hoe ze gaan leren wat ze hebben geïdentificeerd in het voorgaande ‘Wat?’ stap.

Zie ook Grafische organisatoren die kritisch denken bevorderen

Wat is een KWHLAQ-grafiek? Als een KWL-grafiek, maar beter

  1. Wat doe ik (weet het al?
  2. Wat doe ik willen weten?
  3. Hoe kan/moet/zal ik het leren?
  4. Wat deed Ik leer?
  5. Hoe zou ik kunnen van toepassing zijn wat ik heb geleerd? Welke actie moet/zal ik ondernemen?
  6. Wat nieuwe vragen heb ik?

6 vragen achter KWHLAQ – en het doel van en voorbeelden van elk

1. Wat weet ik (al)? (Voordat)

Doel: Achtergrondkennis activeren; een context en behoefte aan nieuw leren creëren

Voorbeelden van reacties van studenten

Geschiedenis/Sociale studies: ik weet dat er een Amerikaanse burgeroorlog was tussen de Unie en de Confederatie en ik weet wie beide partijen leidde.

2. Wat wil ik weten? (Voordat)

Doel: verduidelijken/specificeren van een leerdoel

Voorbeeld van een leerlingreactie

Geschiedenis/Sociale studies: ik zou graag meer willen weten over de rol van propaganda bij het veroorzaken van de oorlog – en hoe het de strijd heeft aangewakkerd naarmate de oorlog vorderde

3. Hoe leer ik het? (Voordat)

Doel: Brainstorm ideeën voor bronnen van leren/ervaring

Voorbeeld van een leerlingreactie

Geschiedenis/Sociale studies: ik zou de bibliotheek kunnen raadplegen voor een boek over de Amerikaanse Burgeroorlog als algemeen onderwerp. Ik zal ook op internet zoeken naar geloofwaardige informatiebronnen en mogelijk proberen in contact te komen met experts in academici – misschien een e-mail naar een universiteitsprofessor die gespecialiseerd is in de burgeroorlog, bijvoorbeeld.

4. Wat heb ik geleerd? (Na)

Doel: Reflecteren op leren (hier zijn enkele manieren om te reflecteren op leren); beter onthouden van wat is geleerd

Voorbeeld van een leerlingreactie

Geschiedenis/Sociale studies: ik heb geleerd dat hoewel de kanalen die propaganda verspreidden ten opzichte van nu zijn veranderd, het effect van propaganda hetzelfde bleef als vandaag: hersenspoeling, vooringenomenheid bij bevestiging en twee ‘kanten’ die stevig verankerd zijn in de standpunten van hun argument met weinig feitelijke discussie of geweldloze vooruitgang in de richting van een alomvattende oplossing.

Een tweede variatie: een alternatief voor KWL-kaarten

Een tweede alternatief voor KWL- en KWHL-kaarten is een KWHLAQ-kaart waarbij ‘Toepassing’ en ‘Vragen’ worden toegevoegd aan het leerproces.

5. Hoe kan ik mijn geleerde toepassen? Welke actie kan/zal ik ondernemen? (Voor en/of Na)

Doel: Brainstorm/plan manieren om nieuw geleerde toe te passen; een uitvoerbaar doel voor kennis/leren creëren

Voorbeeld van een leerlingreactie

Geschiedenis/Sociale studies: ik zou wat ik heb geleerd kunnen gebruiken om een ​​korte video over propaganda tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog te maken of deze te vergelijken en te contrasteren met de propagandamethoden die tegenwoordig worden gebruikt.

6. Welke nieuwe vragen heb ik? (Na)

Doel: verduidelijken van de aard en grenzen van kennis en reeds bestaande of opkomende kennislacunes; het onderzoeksproces ondersteunen om nieuwe behoeften/mogelijkheden te ontdekken om vooruit te leren

Voorbeeld van een leerlingreactie

Geschiedenis/Sociale studies: hoe evolueerden propagandamethoden met de explosie van technologie in de 21e eeuw? Welke rol kan/moet de federale overheid spelen om deze te verminderen? Welke verantwoordelijkheid hebben sociale-mediaplatforms om het van hun platforms te verminderen/te verminderen/uit te bannen? Wie bepaalt het verschil tussen een ‘waarheid’ en wat anderen als ‘propaganda’ beschouwen?

Wat is een KWHLAQ-grafiek? Als een KWL-grafiek, maar beter

By rhfhn