Stanford University-president Marc Tessier-Lavigne gaf woensdag toe dat de universiteit in de jaren vijftig Joodse kandidaten discrimineerde, en hij verontschuldigde zich voor die acties.

“Namens Stanford University wil ik mijn excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap en aan onze hele universiteitsgemeenschap, zowel voor de acties die in dit rapport zijn gedocumenteerd om de toelating van Joodse studenten in de jaren vijftig te onderdrukken, als voor de weigering van de universiteit van die acties in de periode die volgde’, zei Tessier-Lavigne. “Deze acties waren verkeerd. Ze waren schadelijk. En ze werden te lang niet erkend.”

Tessier-Lavigne stelde een panel aan om te onderzoeken of de beschuldigingen van anti-joodse discriminatie waar waren, en hij bracht het rapport van het panel woensdag ook uit.

Het panel zei dat Rixford K. Snyder, die twintig jaar lang toelatingsdirecteur was, “een centrale rol speelde in de inspanningen om het aantal Joodse studenten aan Stanford te beperken.”

Het rapport besprak een memo van de universiteit, geschreven in 1953 aan de toenmalige president Wallace Sterling van zijn assistent, Fred Glover. De memo richtte zich op het aantal Joodse studenten dat wordt toegelaten tot Stanford. In die tijd trok Stanford zwaar uit de westkust, in het bijzonder Californië, voor studenten. Glover somde twee middelbare scholen op in Los Angeles – Beverly Hills en Fairfax – waarvan de studentenpopulatie “van 95 tot 98 procent joods” was, en zei dat het accepteren van “enkele” van die scholen zou worden gevolgd door “een stroom van joodse aanmeldingen”. volgend jaar. Glover noemde Snyder’s bezorgdheid “dat meer dan een kwart van de sollicitaties van mannen afkomstig zijn van Joodse jongens” tijdens die toelatingscyclus.

Snyder beëindigde de wervingsinspanningen bij die scholen en “lijkt andere stappen te hebben genomen die meer directe en meetbare effecten hadden, alleen zichtbaar in een nauwkeurige analyse van de jaarverslagen van de registrar.”

Panelleden onderzochten de administratie van het bureau van de griffier en vonden een “scherpe daling” in het aantal studenten dat van die scholen aan Stanford was ingeschreven. Er waren 87 ingeschrevenen van 1949 tot 1952, maar slechts 14 van 1952 tot 1955, een daling die in de jaren vijftig en zestig op geen enkele andere openbare school werd waargenomen.

By rhfhn