Hogescholen hebben de verantwoordelijkheid om de beste financiële belangen van studenten te beschermen

Studenten beschouwen hun universiteit als een betrouwbare bron van informatie als ze bepalen hoe ze moeten betalen voor collegegeld, huisvesting, boeken en andere basisbehoeften. In de huidige omgeving worden studenten geconfronteerd met extra financiële uitdagingen die samenvallen met het begin van de COVID-19-pandemie, stijgende rentetarieven en inflatie. Elk jaar kijken miljoenen studenten naar hun universiteit wanneer ze federale financiële steun ontvangen en kunnen ze informatie ontvangen over financiële bankproducten, debetkaarten en depositorekeningen.

Instellingen voor hoger onderwijs kunnen studenten helpen bij het beheer van het gecompliceerde proces van het betalen van onkosten en kunnen goede financiële gewoonten aanmoedigen bij het verstrekken van informatie over dergelijke producten. Ze hebben ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bepaalde producten die aan hun studenten worden aangeboden, in het beste financiële belang van die studenten zijn. Instellingen voor hoger onderwijs werken samen met externe dienstverleners om federale hulp aan studenten uit te betalen en hen basisaccountproducten aan te bieden. Op grond van de cashmanagementregelgeving van het Department of Education (afdeling) zijn instellingen verplicht om de voorwaarden van deze partnerschappen bekend te maken en ervoor te zorgen dat studenten niet te veel betalen.

Vandaag heeft het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) een rapport uitgebracht met bevindingen over collegebankingovereenkomsten met betrekking tot debet- en prepaidkaarten op de campus. Het Bureau constateerde dat veel instellingen hun verantwoordelijkheden op grond van de afdelingsregels niet lijken na te komen, informatie over deze regelingen niet adequaat bekendmaken, studenten mogelijk naar duurdere producten verwijzen en mogelijk niet de nodige due diligence-beoordelingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat rekeningen aangeboden zijn in het beste financiële belang van de studenten.

Het departement is bezorgd dat niet alle instellingen voldoen aan hun verplichtingen op grond van de kasbeheerregelgeving van het departement. Daarom hebben we vandaag een Geachte Collega-brief uitgebracht waarin instellingen worden herinnerd aan hun wettelijke verplichtingen bij het toezicht op afspraken met financiële instellingen. Daarnaast zal de afdeling:

  1. Verbeter het proces dat instellingen gebruiken om hun financiële regelingen aan de afdeling te rapporteren door rapportage te integreren in het Partner Connect-systeem en voeg nieuwe gegevensvelden toe om informatie bij te houden voor naleving van afdelingsvoorschriften.
  2. Breng extra personeel aan voor toezicht door externe dienstverleners om dergelijke regelingen te controleren.
  3. Ga door met het evalueren van afspraken met financiële instellingen als onderdeel van het programma-evaluatieproces. Instellingen die hun verplichtingen niet nakomen, zijn onderhevig aan programmabevindingen.
  4. De afdeling zal naar het CFPB kijken voor informatie over opkomende trends op de financiële markt en de heersende markttarieven die zouden kunnen aangeven welke praktijken in het beste financiële belang van studenten zijn.

Deze inspanningen zullen over meerdere jaren plaatsvinden naarmate het ministerie zijn capaciteit opbouwt om effectief toezicht te houden op collegebankregelingen. Hogescholen die bepaalde financiële producten aan studenten aanbieden, hebben de plicht om de beste financiële belangen van studenten te beschermen. Het departement en het CFPB zullen blijven toezien of deze regelingen aan deze vereisten voldoen.By rhfhn