Ik herinner me nog een middag in de eerste klas toen ik een ander meisje aan mijn tafel een gum gaf. Ik zei dat ze het mocht houden, maar besloot dat ik het eigenlijk terug wilde voor mezelf. Toen ik erom vroeg, vermaande mijn leraar me.

“Wees geen Indiase gever!”

Toen ik nadacht over dat incident op de middelbare school, zocht ik het verhaal achter de uitdrukking op en las dat Indiërs vaak ‘lastig’ waren in hun omgang met de Verenigde Staten. Er was geen historische context, geen begrip van hoe de uitdrukking van racistische oorsprong kan komen of dat het eigenlijk inheemse mensen waren die hadden geleden onder onrechtvaardige en niet nagekomen afspraken. Dus alles wat ik had was het bestendigde stereotype over inheemse mensen dat ik geloofde tot ik een middelbare scholier was. Als leraar, toen ik mijn studenten de term hoorde gebruiken, corrigeerde ik ze voorzichtig en legde ik de oorsprong ervan uit.

We weten dat woorden kracht hebben en de verhalen waar onze woorden vandaan komen, kunnen verheffen of schaden. Hoewel het gebruik van bepaalde zinnen onbedoeld kan zijn, is het belangrijk om te onthouden hoe onze impact is vaak belangrijker dan onze bedoeling. Met dat in gedachten zijn hier nog vijf zinnen die schadelijker zijn dan we misschien beseffen, en hoe we ze kunnen vervangen.

1. Stam

Tenzij je het hebt over een echte inheemse of inheemse stam die dat woord gebruikt om zichzelf te beschrijven, roept deze term vaak een aantal overtuigingen op die onjuist of onwaar zijn. Zoals Chris Lowe zegt in een uitgave uit 2001 van Leren voor gerechtigheid, “de term “stam” heeft geen consistente betekenis. Het bevat misleidende historische en culturele veronderstellingen.”

Wanneer we aan een stam denken, associëren we deze vaak met inheemse of Afrikaanse mensen, en het roept meestal een soort van diepe, spirituele verbinding met anderen op. Zoals Lowe opmerkt: “In een stammenstaat zijn, is leven in een ongecompliceerde, traditionele toestand.” Die percepties hebben echter de neiging om de veelzijdige ervaringen en sociale banden tussen vele soorten inheemse en Afrikaanse mensen af ​​te vlakken en te negeren. Bovendien is de term ook gebruikt als een koloniale term om de relaties en culturen van inheemse en Afrikaanse mensen te vereenvoudigen, vaak gerelateerd aan hun ‘wildheid’.

Het gebruik van de term in onze klas om groepen vrienden of leeftijdsgenoten te beschrijven, ontneemt het zijn betekenis om echte inheemse stammen te beschrijven en negeert ook de gewelddadige geschiedenis in het woord. In plaats daarvan kunnen we gewoon zeggen: ‘groep’. Als je een leuk thema wilt hebben, kun je een ‘samenleving’ of zelfs een ‘gilde’ maken, als je je fantasiewereld op gang wilt brengen in je klaslokaal.

2. Laagste op de totempaal

Ten eerste is deze uitdrukking, die vaak ‘de persoon met de minste betekenis’ betekent, eigenlijk niet logisch als je… leer over totempalen, die in stijl en betekenis variëren tussen de verschillende stammen die ze gebruiken. Ze variëren vaak in hun volgorde, en sommige hebben geen betekenis, andere hechten echt belang aan de figuren naar de onderkant. Het gebruik van deze zin bij onze leerlingen geeft dus al onnauwkeurige informatie weer over wat totempalen vertegenwoordigen.

Door deze term te gebruiken, worden totempalen verder ontdaan van hun ware en belangrijke betekenis voor inheemse volkeren, die “in wezen de totempalen van de eerste natie van hun betekenis hebben beroofd door ze, hun imago te gebruiken en erover te praten, uit hun culturele context”, aldus Dr. Robin RR Gray (Ts’msyen/Cree), een assistent-professor aan de Universiteit van Toronto. Totempalen zijn belangrijke en krachtige symbolen voor de stammen die ze creëren, en het vereenvoudigen ervan en het wegnemen van die betekenis is schadelijk voor die culturen.

In plaats daarvan kunnen we gewoon zeggen: ‘laagste op de ladder’ of ‘laagste betekenis’.

3. Gyp

Deze term, die vaak wordt gebruikt om ‘bedrogen’ of ‘opgelicht’ te betekenen, komt eigenlijk van racistische opvattingen over het Roma- of Roma-volk, een nomadische etnische groep die vooral in Europa voorkomt. Omdat men oorspronkelijk dacht dat ze uit Egypte kwamen, werden ze vaak ‘zigeuners’ genoemd. Hun nomadische levensstijl en focus op handelswerk (versus “stabiele” banen) creëerde stereotypen dat ze onbetrouwbaar of dieven waren. Hoewel het misschien onschuldig lijkt, blijft deze term deze ideeën over een groep mensen die al gemarginaliseerd is, in stand houden.

Gezien de connotatie achter dit woord, is het belangrijk om echt duidelijk te zijn met onze taal. We kunnen gewoon zeggen dat we zijn “bedrogen” of “gelogen” in plaats van de actie te associëren met een bepaalde groep of idee.

4. Cakewalk

Aangezien een “cakewalk” was eigenlijk zeer uitgebreid en moeilijk uit te voeren, is deze uitdrukking ook geworteld in historische onnauwkeurigheid. Deze term is eigenlijk afgeleid van een dans gemaakt en uitgevoerd door tot slaaf gemaakte mensen op plantages voor hun slaven. De dansen waren eigenlijk bedoeld om hun slaven te bespotten, die vaak het punt misten (tot groot vermaak van degenen die erop dansen). De wortels komen eigenlijk van een vorm van subtiel, kunstzinnig zwart verzet.

De term kreeg pas in de jaren 1860 de betekenis van ‘iets gemakkelijks om te doen’, en dan komt het mogelijk van het bespotten van de dansen in minstrelshows. Als we het nu gebruiken, betekent dit dat we niet alleen feitelijk onjuiste informatie doorgeven (dat ‘cakewalks’ gemakkelijk waren), maar het ook ontdoen van zijn belangrijke historische context en betekenis.

In plaats daarvan kun je zeggen dat iets ‘een makkie’ was.

5. Poeh

Powwows zijn echt, belangrijke vieringen van inheemse kunst, dans, muziek en gemeenschappelijke bijeenkomsten. Zij zijn ook vaak zeer uitgebreid en hebben een grote culturele betekenis voor de natie of stam die deelneemt aan de powwow.

Dus, tenzij we de term gebruiken om een ​​echte powwow te beschrijven, is het gebruik ervan als een manier om een ​​snelle en gemakkelijke vergadering die we willen hebben te beschrijven, nogmaals, onnauwkeurig, aangezien powwows verre van snel of eenvoudig op te zetten zijn. Bovendien ontdoet het de term van zijn culturele context en betekenis, wat vooral schadelijk is voor groepen mensen die keer op keer van hun cultuur en land zijn beroofd.

In plaats daarvan kunnen we gewoon een snelle “huddle” of “meetup” zeggen.

Het is moeilijk om de manier waarop we spreken te veranderen en voor sommigen van ons kan het te veel werk zijn om zinnen die we vaak gebruiken te heroverwegen.

Toch weten we dat de woorden die we als docenten uitspreken, belangrijk zijn voor onze leerlingen. Hoewel het niet altijd zo lijkt, zullen velen van hen de woorden die we in onze klas spreken in hun volwassen leven met zich meedragen. Hoewel deze woorden en zinsdelen nu misschien gewoon lijken, kunnen we het vermogen om te leren en onze acties te veranderen modelleren zodra we het volledige verhaal van een situatie begrijpen.

We zijn het aan onze studenten verplicht om taal te gebruiken die inclusief en feitelijk correct is, zodat we hen kunnen voorbereiden op hun toekomst als gewetensvolle leden van de samenleving.

Welke woorden gebruik je als leraar niet meer? Laat het ons weten in de reacties.

Op zoek naar meer van dit soort artikelen? Abonneer u op onze nieuwsbrieven.By rhfhn