Tôm thẻ chân trắng

Tôm thẻ chân trắng

Tôm thẻ chân trắng

Quy trình ứng dụng vi sinh cho NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

QUY TRÌNH NUÔI:

1. Phương pháp ủ vi sinh:
- 1 AQUA SC + 3 kg mật đường + 6 kg thức ăn số 0 + 20 lít nước (ủ kín trong 24 - 36 giờ).
- 1 AQUA SA + 2 kg mật đường + 20 lít nước + sục khí qua đêm.


2. Biểu đồ nuôi cấy vi sinh:
a. Chuẩn bị ao:

b. Quá trình nuôi:

Ghi chú:

- Đối với AQUA KL thì sử dụng 1 gallon/ lần/ 6 ngày.
- Trong quá trình nuôi, khi nồng độ khí độc NH , NO cao, sử dụng AQUA N để xử lý.Với liều lượng 1 lít/ 1.500 - 2.000 m .
- Tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm nước trong ao, thì ta có thể tăng hoặc giảm liều lượng vi sinh cho phù hợp.

- Quy trình này áp dụng cho 3.000 m3, mật độ thả trung bình 70 – 90 con/ m2
- Liều lượng có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của từng ao nuôi