Tôm càng xanh

Tôm càng xanh

Tôm càng xanh

Quy trình ứng dụng vi sinh cho NUÔI TÔM CÀNG XANH

- Ổn định môi trường nước (màu nước, pH) suốt vụ nuôi. Tạo môi trường tốt cho cá phát triển khỏe mạnh.
- Hạn chế các mầm bệnh do môi trường gây ra.
- Hạn chế sử dụng thuốc hóa học, gây tồn dư làm bạc màu ao nuôi.
- Khống chế việc hình thành khí độc.
- Đáy ao sau thu hoạch không bị bùn đen, tiết kiệm chi phí cải tảo đáy ao.

 
Thời gian AQUA KL AQUA SC AQUA SA AQUA M5 Phụ gia
Trước thả giống
(Gây màu nước)
-


1 quarter 1 quarter - 3 kg mật đường + 6 kg thức ăn số 0 → sục khí 2 – 4 tiếng → 3.000m3
Tháng thứ 1
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
1.5 quarter 1.5 quarter -

Lắc, pha với nước ao nuôi và tạt đều trên mặt ao.

Tạt vào lúc 8h – 10h sáng hoặc buổi chiều mát 3h – 4h (buổi sáng tốt hơn)

Sục khí với mật đường (2 kg/ chai vi sinh) tăng hiệu quả xử lý, ổn định màu nước đến thu hoạch.


Tháng thứ 2
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
2 quarter 2 quarter 0.5 quarter
Tháng thứ 3
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
2.5 quarter 2.5 quarter 1 quarter
Tháng thứ 4
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
2.5 quarter 2.5 quarter 2.5 quarter
Tháng thứ 5
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
3 quarter 3 quarter 3 quarter
Tháng thứ 6
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
3.5 quarter 3.5 quarter 3 quarter

Ghi chú:

- Quy trình này áp dụng cho 3.000 m3, mật độ thả trung bình 70 – 90 con/ m2
- Liều lượng có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của từng ao nuôi