Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Công nghệ Biotech Việt Nam là đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm vi sinh Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản của Mỹ. Đối tác quan trọng chiến lược của chúng tôi là tập đoàn 

     Sun & Earth Microbiology

                 

  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học cho nuôi trồng thủy sản.
  1. Vi sinh xử lý nước ao nuôi, cân bằng pH, ổn định môi trường nước
  2. Vi sinh xử lý bùn đáy ao nuôi, cải tạo đáy ao
  3. Vi sinh xử lý khí độc, , giảm ammoni, xử lý tôm nổi đầu do thiếu oxy
  4. Vi sinh khử phèn và kim loại nặng trong ao nuôi trồng thủy sản 
  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học cho nền nông nghiệp sạch
  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học cho xử lý ô nhiễm môi trường