Hỏi đáp & Kỹ thuật
Nuôi cá

Nuôi cá

Nuôi cá

Chức năng của protein trong nuôi trồng thủy sản Chức năng của protein trong nuôi trồng thủy sản Khi động vật thủy sản sử dụng thức ăn không có protein hoặc thiếu protein thì cơ thể giảm tốc độ sinh trưởng, bởi vì chúng sẽ sử dụng protein của cơ thể để duy trì các chức năng hoạt động tối thiểu của cơ thể để tồn tại dẫn đến khối lượng cơ thể giảm sút.
Vai trò của axit béo trong nuôi cá Vai trò của axit béo trong nuôi cá Axit béo là những hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử lớn và có chứa nhóm COOH, có hai loại axit béo: no và chưa no.
Kỹ thuật ương nuôi cá giống nước ngọt Kỹ thuật ương nuôi cá giống nước ngọt (Thuỷ sản Việt Nam) - Để có đàn giống tốt phục vụ cho nuôi thương phẩm, cần đặc biệt chú trọng đến khâu ương nuôi từ giai đoạn cá bột cho tới cá giống.