Kiến thức phòng - trị bệnh

Kiến thức phòng - trị bệnh

Kiến thức phòng - trị bệnh

Phát hiện nhanh bệnh đốm trắng Phát hiện nhanh bệnh đốm trắng (Thủy sản Việt Nam) - Phương pháp phát hiện bệnh đốm trắng bằng kỹ thuật nhân bản DNA đẳng nhiệt cho độ chính xác cao, đơn giản, giá thành thấp và thời gian thực hiện ngắn.