Tại sao cần gây màu nước trong ao nuôi tôm cá?

Tại sao cần gây màu nước trong ao nuôi tôm cá?

Nếu màu nước phù hợp tôm nuôi sẽ phát triển tốt mang lại năng suất cao

Màu nước ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi, nếu màu nước phù hợp tôm nuôi sẽ phát triển tốt mang lại năng suất cao, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con một số cách gây màu nước trong ao nuôi tôm cá, từ đó giúp bà con xử lý màu nước trong ao được an toàn và hiệu quả cao

Tại sao cần gây màu nước trong ao nuôi tôm cá?

- Như bà con đã biết màu nước rất quan trọng, chỉ cần màu nước thay đổi không phù hợp với điều kiện sống của tôm cá sẽ làm cho tôm cá chậm phát triển hoặc nhiễm các bệnh gây thiệt hại cho vụ nuôi. 

- Màu nước trong ao nuôi ảnh hưởng đến một số yếu tố như:

+ Hàm lượng Oxy hòa tan trong nước.

+ Các phiêu sinh vật sống trong môi trường nước phát triển tốt sẽ vừa là thức ăn cho tôm cá vừa có thể che bớt ánh sáng làm cho tảo dưới đáy ao chậm phát triển.

+ Trong giai đoạn đầu thả nuôi tôm nếu hàm lượng thức ăn tự nhiên tăng rất có lợi cho tôm, giúp giảm lượng thức ăn hữu cơ, giảm mầm bệnh phát sinh trong quá trình nuôi.

+ Ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo, nếu tảo phát triển quá mạnh đặc biệt là tảo độc như: tào lam, tảo sợi, tảo giáp sẽ vô cùng nguy hiểm cho tôm nuôi.