HỖ TRỢ NHÓM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC AQUACLEAN TRONG NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐHQG HÀ NỘI

HỖ TRỢ NHÓM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC AQUACLEAN TRONG NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐHQG HÀ NỘI

Nuôi tôm thâm canh là ngành kinh tế nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, góp phần đáng kể trong kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp ở nước ta. Chế phẩm sinh học probiotic đã được sử dụng trong nuôi tôm thâm canh để tăng cường khả năng đối kháng vi sinh vật gây bệnh, tăng năng suất thtu hoạch tôm.

Nhiều loài vi khuẩn lactic, vi khuẩn bacillus có đặc tính probiotic đã được sử dụng nhiều để tạo chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi tôm sú thâm canh. Công ty Biotech Việt Nam cùng nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu và phân tích các mẫu bùn ao nuôi tôm, mẫu ruột tôm và đã phân lập được 155 chủng vi khuẩn lactic và bacillus, trong đó đã tuyển chọn được 12 chủng giống để sản xuất các sản phẩm sinh học Aquaclean.

Tất cả các chủng vi khuẩn probiotic chọn có enzym phân hủy mạnh các chất hữu cơ (proteaza, xenluloza, amylaza), đồng thời có khả năng ức chế mạnh một số loại vi khuẩn gây bệnh và có hại cho tôm. Chế phẩm sinh học Aquaclean được tạo nên từ sinh khối một số chủng vi khuẩn probiotic sống phối trộn với tỷ lệ thích hợp các chất mang và prebiotic. Tỷ lệ phối trộn sinh khối với chất mang: vi khuẩn lactic/ chất mang = 3:7; vi khuẩn Bacillus/ chất mang = 1: 1. Chế phẩm Aquaclean được sấy trong thiết bị sấy bơm nhiệt, độ ẩm sản phẩm sau sấy < 10%. Chế phẩm sinh học Aquaclean sử dụng trong nuôi tôm sú thí nghiệm ở ao nuôi 1000 m2 làm tăng tỷ lệ sống 8%, năng suất tôm thu hoạch tăng 30,8% và hệ số FCR trong tôm nuôi thí nghiệm giảm 31,12% so với đối chứng.

Trở về trang đề mục