Tôm càng xanh

Tôm càng xanh

Tôm càng xanh

Quy trình ứng dụng vi sinh cho NUÔI TÔM CÀNG XANH

- Ổn định môi trường nước (màu nước, pH) suốt vụ nuôi. Tạo môi trường tốt cho cá phát triển khỏe mạnh.
- Hạn chế các mầm bệnh do môi trường gây ra.
- Hạn chế sử dụng thuốc hóa học, gây tồn dư làm bạc màu ao nuôi.
- Khống chế việc hình thành khí độc.
- Đáy ao sau thu hoạch không bị bùn đen, tiết kiệm chi phí cải tảo đáy ao.

 
Thời gian AQUA KL AQUA SC AQUA SA AQUA N Phụ gia
Trước thả giống
(Gây màu nước)
-


1 quarter 1 quarter - 3 kg mật đường + 6 kg thức ăn số 0 → sục khí 2 – 4 tiếng → 3.000m3
Tháng thứ 1
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
1.5 quarter 1.5 quarter -

Lắc, pha với nước ao nuôi và tạt đều trên mặt ao.

Tạt vào lúc 8h – 10h sáng hoặc buổi chiều mát 3h – 4h (buổi sáng tốt hơn)

Sục khí với mật đường (2 kg/ chai vi sinh) tăng hiệu quả xử lý, ổn định màu nước đến thu hoạch.


Tháng thứ 2
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
2 quarter 2 quarter 0.5 quarter
Tháng thứ 3
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
2.5 quarter 2.5 quarter 1 quarter
Tháng thứ 4
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
2.5 quarter 2.5 quarter 2.5 quarter
Tháng thứ 5
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
3 quarter 3 quarter 3 quarter
Tháng thứ 6
(Định kỳ: 7 ngày/lần)
3.5 quarter 3.5 quarter 3 quarter

Ghi chú:

- Quy trình này áp dụng cho 3.000 m3, mật độ thả trung bình 70 – 90 con/ m2
- Liều lượng có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của từng ao nuôi