Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

BIOTECH Việt Nam chuyên cung cấp:

  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học cho nuôi trồng thủy sản.
  1. Vi sinh xử lý nước ao nuôi, cân bằng pH, ổn định môi trường nước
  2. Vi sinh xử lý bùn đáy ao nuôi, cải tạo đáy ao
  3. Vi sinh xử lý khí độc, , giảm ammoni, xử lý tôm nổi đầu do thiếu oxy
  4. Vi sinh khử phèn và kim loại nặng trong ao nuôi trồng thủy sản 
  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học cho nền nông nghiệp sạch
  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học cho xử lý ô nhiễm môi trường

2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU:

Công ty Cổ phần Công nghệ Biotech Việt Nam là đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm Công nghệ sinh học của Mỹ.

BluePlanet Labs

Sun & Earth Microbiology

                 

Nivshakti


Hotline: 0947 87 99 22