Aqua M5 xử lý giảm Ammoni trong ao nuôi

Aqua M5 xử lý giảm Ammoni trong ao nuôi

Aqua M5 xử lý giảm Ammoni trong ao nuôi

Aqua M5

Vi sinh 100% tự nhiên, an toàn và không gây hại cho người, vật nuôi, cây trồng và tất cả các động vật thủy sinh
Aqua M5 chuyên dụng xử lý giảm ammoni trong ao nuôi trồng thủy sản

Thành phần: Các Bacillus spp và các nhóm vi sinh chuyên biệt
Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrospira

Hiệu quả:

Amoniac cao dễ xuất hiện trong ao nuôi trồng thủy sản.

Nitrosomonas (AOB), Nitrobacter, và Nitrospira (NOB) là những vi khuẩn gây ra phản ứng hóa học dẫn đến việc loại bỏ ammonia và nitrite. Amoniac xâm nhập vào môi trường nước, được Nitrosomonas và Nitrospira bị oxy hoá từ ammonia thành nitrit. Nitrobacter sau đó oxy hóa nitrite để nitrat.


• Một giải pháp hiệu quả để giảm ammonia.

Ghi chú:

1 gallon = 3,785 lít.

Sản xuất bởi Sun & Earth Microbiology

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE

Mr Andrew: 0974.205.555