Aqua KL xử lý môi trường nước, hạ phèn

Aqua KL xử lý môi trường nước, hạ phèn

Aqua KL xử lý môi trường nước, hạ phèn

Aqua-KL

Vi sinh AQUA-KL® với thành phần Bào tử vi sinh B.pumilus và dẫn xuất phosphonic hữu cơ có chức năng xử lý phèn và kim loại nặng hiệu quả trong ao nuôi thủy sản.
Môi trường ao nuôi được kiểm soát tốt, nguồn dinh dưỡng trong nước ổn định. Vật nuôi được hô hấp tốt, sức khỏe vật nuôi được đảm bảo, nhanh lớn và năng suất thu hoạch tăng.

Hiệu quả:

• Tăng năng suất thu hoạch
• Khử phèn, khử kim loại nặng hiệu quả
• Kích tăng kiềm cho ao nuôi có nồng độ kiềm thấp
• Giải độc nước ao nuôi, khắc phục khó gây màu nước
• Khắc phục tốt tình trạng mềm vỏ, chậm lớn, lột xác không hoàn toàn

Ghi chú:

1 gallon = 3,785 lít.

Sản xuất bởi Sun & Earth Microbiology

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE

Ms.Trang  0912.097.603