Aqua AD

Aqua AD

Aqua AD

Aqua AD

Vi sinh 100% tự nhiên, an toàn và không gây hại cho người, vật nuôi, cây trồng và tất cả các động vật thủy sinh
Aqua AD là quần thể vi sinh được chọn lọc riêng biệt để hỗ trợ và thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy và khí độc phát sinh

Thành phần: Các Bacillus spp và các nhóm vi sinh chuyên biệt
• Nhóm vi khuẩn dị dưỡng 1,0 x 108 CFU/ml
• Nhóm vi khuẩn tùy nghi 1,0 x 108 CFU/ml
• Nhóm vi khuẩn quang năng 1,0 x 108 CFU/ml

Hiệu quả:

• Hỗ trợ, thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy
• Hỗ trợ quá trình loại bỏ khí độc NH3, NO2, H2S trong ao nuôi
• Ngăn ngừa mầm bênh phát triển trong ao nuôi
• Ổn định pH và môi trường nước
• Giúp tôm, cá phát triển tốt, tăng kích cỡ và trọng lượng

Ghi chú:

2.5 LBs = 0,454kg.

Sản xuất bởi Blue Planet Labs. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE

Mr Andrew: 0974.205.555